Nieuwsbrief MA-Kamer: Regionale bijeenkomst op maandag 11 maart 2013

Deze nieuwsbrief MA-Kamer OvRAN bevat informatie over een regionale bijeenkomst voor Limburg, Brabant en Zeeland.

Geachte ….,
Geen beter moment om te beginnen met de aanpak van nieuwe kansen dan net na Nieuwjaar 2013. Ons vakgebied is volop in beweging en er komt voorlopig geen einde aan. Daarvoor staan wij immers midden in de maatschappij en in de belangstelling. Een maatschappij die veelal buiten ons om keuzes maakt, waaronder op het gebied van regelgeving, toezicht, titelgebruik etc waarvan door vakspecialisten nut en werking betwijfeld wordt. Een aantal accountants, verenigd in de OvRAN, wil op positieve wijze een bijdrage leveren aan de vele ontwikkelingen die ons ten deel zullen vallen, te samen met of afzonderlijk van andere organisaties van accountants. Daarbij is een actieve opstelling zeer gewenst want vanzelf zal het richting geven aan onze zo gewaardeerde branche niet gaan. Er zijn volop kansen en mogelijkheden. Wij doen een oproep aan alle accountants met het hart op de goede plek om niet langer langs de zijkant te blijven te staan, maar actief mee te denken en mee te doen. Wij geven hiervoor graag een voorzet. Doet u alstublieft mee. Het kost een kleine moeite en geeft veel plezier en voldoening.
Als OvRAN/MA Kamer willen wij graag de discussie aan gaan met onze beroepsgenoten die actief zijn in het MKB als accountantskantoor. Vanuit het veld komen immers veelal de beste ideeën en oplossingen. Beperkingen kennen wij daarbij niet. Indien gewenst gaan we zelfs lobbyen in Den Haag of internationaal, zolang het maar goed is voor ons werkveld MKB en ons accountants daarin werkzaam. Wij als bestuur van de OvRAN/MA Kamer willen graag mede richtinggevend optreden en daarbij facilitair optreden naar u als beroepsgroep, werkzaam in het MKB. Uiteraard vereist dit een zekere representativiteit en daartoe zullen wij in 2013 een tweetal zaken opstarten. Allereerst willen wij regionale bijeenkomsten organiseren, waarbij in een beperkt tijdsbestek op lichte en luchtige wijze met beroepsgenoten gediscussieerd kan worden over onderwerpen, die van belang zijn te bespreken en waarin door u wijzigingen gewenst dan wel noodzakelijk geacht worden. Alles in bespreekbaar. Een tweede initiatief betreft het digitaal verspreiden van nieuwsbrieven om deze discussies aan te zwengelen en daardoor mede het beleid te bepalen van de OvRAN/MA Kamer. We doen het immers niet voor ons zelf maar voor ons allen gezamenlijk. Terug naar boven.
De eerste regionale bijeenkomst, voor Limburg, Brabant en Zeeland staatgepland op maandag 11 maart, aanvang 16.30 gepland einde 18.30 uur. U kunt zich per mail hier aanmelden. Het aanvangstijdstip is zodanig gepland dat u minimaal last van files zult ervaren en toch ook nog bijtijds thuis kunt komen. Locatie in de regio Den Bosch-Tilburg. De eerste discussie gaat over de onderwerpen welke u allen in de voor ons liggende tijd wilt bespreken. Te denken aan regelgeving, toezicht, bescherming accountantstitel, veranderende werkzaamheden, etc. Locatie, agenda, aantal PE-punten en overige details worden voor geïnteresseerden en kantoren in de regio digitaal toegezonden. U kunt ook nu reeds bij inschrijving de door u gewenste onderwerpen kenbaar maken als blijk van uw betrokkenheid bij uw vakgebied. Wij zullen het onderwerp zeker op de lijst plaatsen voor de discussie omtrent prioriteiten, etc. We houden het kort en luchtig. De bijeenkomst wordt gelardeerd met een klein hapje en een drankje. De kosten hiervan komen voor onze eigen rekening en bedragen per deelnemer € 25,- voor zowel OvRAN als (nog) niet OvRAN leden. U kunt kenbaar maken dat u betrokken bent bij de ontwikkelingen van uw vakgebied en uw werkterrein en dat u uw verantwoordelijkheid daarin wilt nemen door actief mee te doen en direct in te schrijven op deze uitnodiging. De sluitingstermijn is 25 februari a.s. Doet u mee? Wij hopen en verwachten vele beroepsgenoten aan te treffen op de eerste discussiebijeenkomst. 
Terug naar boven.
Met vriendelijke en collegiale groet, 
Namens Bestuur MA-Kamer: Johan Steinhage, Rien van der Veen 
28 januari 2013
Als u zich wilt opgeven voor deze regionale bijeenkomst op 11 maart, kunt zich per mail hier aanmelden 
Als u een ander mailadres wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief, klik hier
Als u deze nieuwsbrief op dit mailadres niet meer wenst te ontvangen, klik Verwijderen s.v.p. 
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier
Terug naar boven.