MA-Kamer Nieuwsbrief 2 over gratis online controleprogramma voor haar leden


Deze 2e nieuwsbrief MA-Kamer OvRAN bevat informatie over een nieuw online werkprogramma.
Geachte Collega,
Nieuw online controleprogramma! 
De MA-kamer van OVRAN is verheugd om u te kunnen mededelen dat er een online werkprogramma beschikbaar komt, dat gratis gebruikt kan worden door aangesloten leden van de MA-Kamer. 

Met dit controleprogramma.nl wordt als gevolg van verbeterde webtechnologie een nieuw organisatieconcept toegepast waar kennisuitwisseling en samenwerking veel effectiever en efficiënter kunnen plaatsvinden. De traditionele aanpak die vaak werkplek- en afdelingsgericht is wordt verlaten. Controleprogramma.nl biedt verbeterde mogelijkheden om zowel op geografische als organisatorische afstand van elkaar en met elkaar te kunnen communiceren en informatie te delen waardoor sneller en nauwkeuriger (multi) disciplinair samengewerkt kan worden voor klantgerichte en flexibele dienstverleners. Dit web-based programama tast uw automatiseringsomgeving niet aan. Uitsluitend toegang tot internet is het enige vereiste. Door slimme zoektechnieken per categorie of trefwoord te combineren met kwalitatief goede indexen en verwijzingen naar relevante vakinhoudelijke content op het internet, ondersteunende (controle-) instructies waardoor actuele vaktechnische ontwikkelingen binnen handbereik zijn. 

Controleprogramma.nl heeft ten doel een kant en klaar operationeel instrument tot verantwoording van verrichte werkzaamheden te zijn dat tevens een bewaarfunctie vervult. Het opgebouwde digitale dossier geeft inzicht in:de diepgang, omvang en aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de uitkomsten daarvan;de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de opdracht.
De verzamelde bedrijfsgegevens in het kader van de uitgevoerde opdracht worden op een veilige en betrouwbare manier opgeslagen en zijn toegankelijk voor diegene(n) aan wie u door verstrekking van logincode met bijbehorend wachtwoord op opdrachtniveau geautoriseerde toegang heeft verleend tot raadpleging en/of wijziging. 

Enkele bestuursleden hebben dit controleprogramma getest. In eerste instantie ontstaat er enige scepsis, gezien de schijnbare complexiteit van het geheel. Doch bij nadere bestudering kan deze complexiteit worden omgezet in een eenvoudige checklist. Het bijzondere is dat ieder checkpunt nu voorzien is van online actuele toelichting. Daarvoor moet je eerst weten dat je bestaande checklist(en) zelf via een sjabloon kunt koppelen aan je cliënten en dat je een afgewerkte checklist van een cliënt kunt kopiëren naar het volgende jaar. Dat sjabloon kan dan als standaard werkprogramma op ieders kantoor gebruikt worden vanaf iedere locatie met internetverbinding.

Vanaf dat punt biedt het systeem, voorzover daar behoefte aan is, een geweldige diepgang, flexibiliteit en ondersteuning voor kantoormanagement. Het gebruik van het werkprogramma zal de efficiency binnen de organisatie positief beïnvloeden. Je kunt alle taken delegeren aan een medewerker, je kunt ook besluiten om deeltaken te verdelen over verschillende medewerkers of zelfs naar klanten. Je kunt de hele procesgang van een jaarrapport volgen zoals het verzenden/aanbieden/ondertekenen van een jaarrekening, de fiscale aangifte en de KvK deponering. Er zijn mogelijkheden documenten te uploaden en te bewaren (vanuit de eigen organisatie alsook vanuit de cliënt). Zo ontstaat een compleet elektronisch dossier. Omdat het online werkt kan ieder (boekhoud)programma vanaf een ander venster input leveren op iedere locatie via “Kopiëren”. 

Dit controleprogramma (demo-versie) kan door iedereen gratis gedownload worden via www.controleprogramma.nl/. De goedkoopste versie kost € 495 (ex btw) . Leden van de MA-Kamer krijgen geen factuur als ze een mail sturen naar de systeembeheerder met bewijs van hun online inschrijving (deel kopie van ledenlijst besloten gedeelte MA-Kamer). Andere leden van OvRAN krijgen 30% korting op de normale prijs van dit pakket op gelijke wijze. Terug naar inhoudsoverzicht.
De economische crisis raakt ook ons! 
De gevolgen van de economische crisis zijn binnen het bedrijfsleven duidelijk zichtbaar, net als binnen onze beroepsgroep. Tot op heden echter hebben de meeste accountantskantoren over het algemeen niet te kampen met een teruglopende omzet, integendeel zelfs. Waar menigeen wel mee wordt geconfronteerd is: veel werk verzetten binnen korte tijd. Dit leidt tot een onevenredig hoge werkdruk, waardoor er minder tijd resteert voor overige, niet minder belangrijke zaken. Bestuurswerkzaamheden van de MA-kamer van OVRAN hebben hier duidelijk onder te lijden gehad. Wij zullen er alles aan doen om er na de vakantieperiode met zijn allen de schouders onder te zetten. 

Een nieuwe organisatie opzetten kost veel tijd en energie. Het bestuur van de MA-kamer kan best versterking gebruiken. Daarom zijn wij op zoek naar personen die tot ons bestuur willen toetreden. Terug naar inhoudsoverzicht.
Tot zover deze Nieuwsbrief. Wij zullen trachten dit medium periodiek, op gezette tijden, te laten verschijnen. 

Met vriendelijke en collegiale groet, 
Bestuur MA-Kamer 14 juni 2009 Terug naar inhoudsoverzicht.
Hier online inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p.naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Woerden
Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. Deze akties worden voortgezet door OvRAN. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.