Nieuwsbrief 11: Stagnatie accountancy regelgeving, ledenservice OvRAN groeit, waarom lid?

25 Augustus 2011 / Nieuwsbrief 11
Geachte Collega,

In deze uitgave:

• Politici hebben het maar moeilijk
• 
Hervormingen schieten niet op
• Vaktechnische ondersteuning leden
• Waarom verenigen accountants zich?
• OvRAN Algemeen

POLITICI HEBBEN HET MAAR MOEILIJK

Sinds de kredietcrisis gaat het leven van politici minder over rozen. Bij flink tegengestelde belangen lijkt democratisch knopen doorhakken steeds minder eenvoudig. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat het commen­taar op het Groenboek Accountancy van commissaris Barnier werd afgesloten. Zacht uitgedrukt waren de commentaren enigszins tegenstrijdig. De Big Four kantoren hielden alles het liefst bij het oude. Iets kleinere grote kantoren zagen mogelijkheden om markaandeel te winnen. De overige accountants hadden het te druk met hun klanten om zich echt druk te maken. Barnier talmt nu al een klein jaar op welke wijze welke knopen door te hakken. 

De strijd tussen IASB en FASB om uniformiteit in rapportages blijft vooralsnog onbeslecht. De vraagtekens in hoeverre sommige fair value regels de kredietcrisis aanwakkerden op de vaak weinig rationele financiële markten, blijven vooralsnog staan. Eerst ging alle politieke aandacht naar de kredietcrisis en nu naar markten van overheids­obligaties. 

In Nederland beperkte de discussie zich tot het afschaffen van de wettelijke controle of niet. Wie weet dat het gematigde voorstel van OvRAN te voorschijn komt: Het zwart/wit plaatje van de goedkeurende verklaring veranderen naar de vele nuances van grijs. Net als in de echte wereld.

HERVORMINGEN SCHIETEN NIET OP

Ook in Nederland schiet het niet echt op. Het met veel verve aangekondigde wetsvoorstel NBA blijft als maar liggen. Het advies van de Raad van State blijft vooralsnog staatsgeheim. OvRAN en enkele leden zijn naar Straatsburggestapt en wachten nieuwe uitspraken CBB af. 

Het zou wel heel opmerkelijk zijn als de advies-afdeling van de RvS ineens afwijkt van haar afdeling rechtspraak in Huisarts. Wie weet wordt de huidige CDA-minister nog herinnerd aan de mening van zijn VVD-voorganger Zalm: 

Principieel wenst het kabinet geen ongeclausu­leerde wette­lijke monopolies voor groepen van beroeps­beoe­fena­ren, zeker niet daar waar op grond van een wet­telijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen. (Antwoord Minister op Advies Raad van State)

VAKTECHNISCHE ONDERSTEUNING

Ondertussen blijft OvRAN de belangen van haar leden dienen. Niet met steeds nieuwe regelgeving, dwingende adviezen en opinies maar met praktische hulpmiddelen. 

Omdat op onze site vaktechniek veel belangstelling bleek voor pensioenkwesties(calculaties eigen beheer of advies), zijn deze opties uitgebreid. De korting voor leden van OvRAN blijft gehandhaafd op de toch al zeer concurrerende tarieven. 

Het multi-user abonnement op AuditNet is ook gehandhaafd. Leden krijgen zo gratis toegang tot vele duizenden Premium Audit programma’ster waarde van $140 per jaar.

WAAROM VERENIGEN ACCOUNTANTS ZICH?

• Om samen met honderden collega’s voor de tuchtrechter te worden gesleept wegens het niet-nakomen van zinloze PE-verplichtingen? 
• Om de titel accountant te mogen dragen en je zo te blijven schamen voor gedragingen van sommige collega’s? 
• Om als klein kantoor samen met de helft van alle andere kleine kantoren onmogelijk te kunnen voldoen aan toetsings­criteria geschre­ven voor grote kantoren? 
• Om als ‘accountant in business’ je voortdurend te moeten afvragen of je nu wel of niet moet voldoen aan regelgeving voor controle-opdrachten? 
• Omdat het zo fijn is dat de contributies bij Nivra/NOvAA voor 2012 met circa 10% verlaagd zijn naar €1.369 (openbare), €913 (interne en overheid) en €456 voor accountants in business?

De contributie bij OvRAN bedraagt voor 2012, €103,80 all-in. Leden van de IM-Kamer betalen €259,45 all-in, leden van de MA-Kamer €518,90. 

De keus lijkt duidelijk. (Ex)leden van Nivra/NOvAA kunnen zich hier online inschrijven als OvRAN-lid (zie knop links onder). Evt. opzegging bij Nivra dan wel voor 1-9-2011.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via de e-mail: secretariaat@ovran.nl. Voor adresgegevens en on line inschrijven, kijk op www.ovran.nl. 
Donaties zijn altijd welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.