Nieuwsbrief 12: Over de toekomst van het accountantsberoep(uitnodiging voor 3 blogs + symposium)

2 April 2012 / Nieuwsbrief 12


In deze uitgave:
• Debat Toekomst Accountancy
• 1. Blinde vinkenzetter? Blog mee
• 2. Kleren van de Keizer? Blog mee
• 3. Kop van Jut? Blog mee
• 4. Conclusie? Symposium aanmelden
• OvRAN Algemeen

DEBAT TOEKOMST ACCOUNTANCY


Het publiek en de politiek heeft het vertrouwen in het beroep verloren. Tal van oorzaken hebben daarbij meegespeeld. De weg om het vertrouwen terug te winnen is lang en kronkelig, met heuvels en dalen. In het doolhof tussen publiek vertrouwen en eigen belang zitten doodlopende paden. Daarom hebben we als bestuur van OvRAN besloten een publiek debat te organiseren. Dit debat trapt af met 3 openbare blogs rond de 3 thema’s met de rode blogs, genummerd 1,2 en 3. Deze blogs lopen tot de zomervakanties. U kunt deelnemen door te klikken op de titels 1-4. Tegen die tijd komt een eerste aftrap met conclusies. Het debat sluit met een openbaar symposium(klik op 4).

Blog 1. BLINDE VINKENZETTERS?


In de link hierboven komen hoogleraren, VEB, TUACC aan het woord over accountants als ‘blinde vinkenzetters’. Hieronder enkele citaten:
•Bob Hoogenboom: ‘De wijze waarop accountants op dit moment stelling nemen, grenst aan randdebiliteit.” Leen Paape: “Wordt het een balans van de gemiste kansen?” Marcel Pheiffer: “Blijf accountants uitdagen, tarten, leg ze het vuur na aan de schenen. Hou ze scherp opdat zij excelleren!“ 
•VEB stelt: Tijd voor een ‘schone accountant’. 
•TUACC stelt: “Tuacc heeft zorgen dat veel aspecten van Plan van Aanpak via de lijn van meer Toezicht en meer Regels zal gaan
Blijkt uit deze wel zeer kritische citaten niet dat accountants zijn gedegradeerd tot risico­dra­gende blinde vinkenzetters zonder rechte rug?

Blog 2. KLEREN van de KEIZER?


Ook via deze link hierboven kritiek van derden. 
•AFM: “Er is een fundamentele gedrags­verandering nodig om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren.” 
•Commissie de Wit: “Vrijwel iedere onder­vraag­de kwam met een schuldige. Accoun­tants waarschuwden niet vooraf etc. etc.” 
•”Het knoeiwerk van het accountantsberoep in gemeente- en provincieland is ongelofelijk.” 
•Hans Hoogervorst (nu IASB):Ze willen allemaal dat het management relatief makkelijk ‘steady earnings’ kan presenteren. Dat is overal in de wereld populair.” 
•Code Accountantsorganisaties: “Concur­rentie­vervalsing of goede be­doe­l ngen?” 

Staan toezichthouders, regelgevers en accoun­tants niet machteloos in deze woelige com­plexe wereld, naakt in de kleren van de keizer?

Blog 3. KOP van JUT?


De link hierboven toont hoe accountants zich tot kop van jut laten degraderen. 
•”Klacht over waardering parkeergarages“. 
•”Kritiek op PE-systeem, toch €2.000 boete“. 
•Deloitte wil via bezwaar bij AFM bijdragen aan het verkrijgen van helderheid over de grenzen en interpretatie van de toepasselijke regel­geving en de reikwijdte van het toetsingskader
EY reageert op AFM boete regulier toezicht 
VEB eist inzage accountantsdossier failliet beursfonds InnoConcepts(bestuursfraude?) 
Curator failliete Weyl spant kort geding aan tegen KPMG. Klacht toegewezen
•Er was zo’n overweldigende hoeveelheid signalen voor fraude, dat KPMG die de jaarrekening 2006 goedkeurde er wat mee had moeten doen. Aldus AFM. 
•PwC wordt verweten dat het kantoor de fraude bij de dochtermaatschappij CCW van LCI niet ontdekt heeft tijdens de controle. Aldus VEB. 
EY reageert op tuchtzaak AFM inzake DSB

Is onduidelijke regelgeving oorzaak van al deze recente procedures? Zijn fouten gemaakt? Hebben ac­coun­tants inzake bestuursfraude en liquiditeitspaniek het publiek axioma­tische voorbehouden onvoldoende duidelijk ge­maakt?

Symposium 4. CONCLUSIES?


U kunt zich hier of in de link hierboven als belangstellende opgeven voor een openbaar symposium na de zomervakanties. Vóór de zomervakantie zal het OvRAN bestuur op persoonlijke titel een aftrap geven hoe de lange weg te gaan voor herstel van vertrouwen. 

Details waaronder datum, locatie, sprekers, aantal PE-punten en evt. kosten nader uit te werken. U ontvangt t.z.t. alle details en het definitieve deelnameformulier. Daarna rekenen wij op uw komst. 

De verwachting is dat herstel van vertrouwen strijd vergt op meerdere fronten. Er is geen organisatie van accountants in Nederland die deze strijd serieus aandurft. Sluit u daarom nu al hier online aan (knop links onderaan).

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via onderstaand mail adres. Voor adresgegevens en on line inschrijven, kijk op www.ovran.nl. 
Donaties zijn altijd welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!
Mailadressen OvRAN: secretariaat@ovran.nl of toekomstaccountancy@ovran.nl
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.