Nieuwsbrief 17: Titeloffensief NBA betekent verboden verenigingsdwang

Geachte Collega ….,25 april 2013 / Nieuwsbrief 17
In deze uitgave:
• Offensief Titelbescherming
• Misbruik van titelbescherming
• Belastingdienst stopt vervolging
• Praktische gevolgen
• Praktische voordelen
• OvRAN Algemeen

Offensief Titelbescherming


Zoals bekend betreuren we het dat ook niet gekwalificeerde boekhouders en kwakzalvers ten onrechte gebruik maken van beschermde titels zoals ‘accountant’, ‘RA’, ‘AA’, ‘RMC’, ‘RMA’ en ‘RCA’. Tenslotte heeft ieder beroep bescherming nodig tegen degenen die een beroepstitel onrechtmatig gebruiken. Het publiek wordt immers misleid als de vele investeringen in opleiding, ervaring en permanente educatie zomaar door iedereen zouden kunnen worden gestolen. Net als de NBA hebben we dan ook onze leden opgeroepen misbruik van titels gereserveerd voor accountants te melden.
De normale titelbescherming is geregeld in art. 435 Wetboek van Strafrecht. Samen met de merkrechtelijke bescherming is dat voldoende. De extra NBA-regeling is overbodig.

Misbruik van titelbescherming


Voor zover de NBA haar titeloffensief ook gebruikt om professioneel opgeleide accoun­tants die zich buiten de NBA om willen organiseren te bestrijden, beschouwen wij dit als ongeoorloofde indirecte verenigingsdwang.
Gebleken is dat de NBA geen lering heeft getrokken uit de lessen ethiek uit onze laatste nieuwsbrief 16. OvRAN bood daar een gratis praktische cursus ethiek aan via een garantie voor juridische bijstand voor leden van OvRAN. De bijbehorende werkprocedure heeft niet verhinderd dat inmiddels een enkel OvRAN lid strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat is misbruik van titelbescherming waar passende actie tegen geboden is.

Belastingdienst stopt vervolging


Ondanks de ethische beginselen levert strafrechtelijke vervolging van OvRAN-leden ook enige hinder op. Daarom is nadere informatie ingewonnen over de status van de eerdere afspraak met de belastingdienst om OvRAN-leden niet te vervolgen.
Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst heeft inmiddels bevestigd de NBA te hebben verzocht voorlopig even te stoppen met het aanschrijven van OvRAN-leden. Evt. aangiften van de NBA tegen OvRAN-leden worden voorlopig even niet in behandeling genomen.

Praktische gevolgen


Praktisch vrijwaart deze ‘gedoogverkla­ring’ (nieuwe) leden van OvRAN van vervolging. Hoogstwaarschijnlijk voor meerdere jaren. De procedures tegen het enkele OvRAN-lid dat een dagvaarding heeft ontvangen, zullen immers vele jaren duren tot in Straatsburg. Het is zelfs niet uitgesloten dat CBB haar eerdere uitspraken herroept in de zitting die nu voorzien is op donderdag 25 juli 2013. Hoe dan ook kan er geen twijfel bestaan dat gedragsverandering nodig is om bij accountants het grondrecht “Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren,” te garanderen.

Praktische voordelen


Ethisch besef geldt alleen voor accountants met een rechte rug en principes. Praktisch denken echter veel collega’s vooral in geld. Die geldelijke voordelen zijn opgesomd in nieuwsbrief 16. Maast de eenmalige kosten van de NBA-cursus ethiek (bij kleine organisaties tegen de €500
), bespaart u jaarlijks veel meer door alleen zinvolle cursussen te volgen zoals bij OvRAN goed gebruik is. Accountantskantoren besparen zich op de jaarlijkse contributie €679,17
, accountants in business €298,81 en interne – en overheidsaccountants €544,58.
De grootste besparing zit echter in de kantoororganisatie waar de OvRAN Kamers overbodige regelgeving hebben afgeschaft en onwerkbare regelgeving gewijzigd. Dat geldt zeker voor samenstellers maar ook voor accountants in business. Dat de toetsingssystematiek van de NBA bij OvRAN efficiënter is geregeld laten we maar even buiten beschouwing.
Kortom, praktische voordelen te over, waarschijnlijk voor goed maar in ieder geval gedurende meerdere jaren.
Als accountant moet u niet alleen kunnen rekenen maar wilt u ook geen slaaf zijn van onwerkbare regelgeving. Schrijf u dus nu hier online in in bij OvRAN en zegt u tegelijk schriftelijk op bij de NBA.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.