Nieuwsbrief 18: Symposium ‘Verklaring van de Toekomst’, 3-12- 2013 in Utrecht vanaf 17.00 uur

Geachte Collega ……,Nieuwsbrief 2 november 2013
OvRAN Reductieprogramma
Een oud adagium stelt dat sommige ezels alleen in beweging komen met de wortel en/of de stok. Er zijn zelfs ezels die menen dat dit adagium ook geldt voor mensen, zelfs voor accountants. In tegenstelling tot sommige andere accoun­tants­verenigingen, legt OvRAN steeds het accent op de wortel en niet op steeds uitdijende regel- en verenigings­dwang.
In dat kader is nu het OvRAN-Reductie­programma gelanceerd. Dit pro­gram­ma biedt leden van OvRAN aanzien­lijke kortingen op bekende producten. Veel accoun­tants hebben die nodig bij hun werk. Daarvoor zijn nu contracten afgesloten met Elsevier en Domus Editoria en er lopen nog diverse onderhandelingen. Met sommige van die producten kan iedere accountant voor zijn bedrijf of kantoor een veelvoud van de toch al geringe lidmaat­schaps­kosten van OvRAN (€109,48 – €547,28) terugverdienen.
XpertHR, dé HR Antwoordbank
Als eerste vermelden wij Elsevier. Deze uitgever biedt deze set van tools, ofwel HR-kennisbank aan. Deze set geeft alle benodigde HR-informatie op één plek. Zo krijgt u snel een betrouwbaar antwoord op al uw HR-vraagstukken en arbeidszaken. Die van uw klanten en die van uw eigen onderneming. 

Volgens deze factsheet kan een onderneming duizenden Euro’s besparen aan advocaat-, consultancy, arbo- en abonnementskosten. Met deze link kunt u een demo of persoonlijke presentatie aanvragen. 

OvRAN-leden krijgen op de normale jaarlijkse abonnementsprijs van €1.899,- liefst 40% korting. Dat betekent een abonnementsprijs van €1.190(€99 per maand). 

Daarvoor is alleen nodig een mail naar key.accounts­@reed­business.nl. Geef aan gebruik te willen maken van de OvRAN-XpertHR-aanbieding. Verder is nodig een e-mailadres en de standaard­bedrijfs­gegevens met Iban-rekeningnummer. Elsevier verifieert het OvRAN-lidmaatschap.
Symposium Verklaringenstelsel
Het meest zichtbare deel van ac­coun­tants­werkzaamheden is de verklaring. Daar rekent publiek en politiek individuele accountants ook op af. OvRAN meent dat het bestaande ver­kla­ringen­stelsel fundamenteel op de schop moet. Dit sym­posium geeft u de kans te debatteren met een illustere rij van inleiders: Henk Nijboer (Lid Tweede Kamer, PvdA), Prof. Dr. Jeroen Suijs (Uni­versiteit Tilburg), Fou-Khan Tsang (be­stuurs­voorzitter Alfa), Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA), Dick van Onzenoort (hoofd vaktechniek BDO), Johan Steinhage (voor­zitter MA-Kamer OvRAN).

Als discussieleider zal optreden Frans Heitling, hoofd­redac­teur Ac­coun­tancy­nieuws. U kunt zich hier aanmelden voor dit symposium op dinsdag 3 december 2013 vanaf 17 uur. 
Locatie en tijd:
Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur. 
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.
Grondrechten bij hoogste rechters
Vlak voor de CBB zitting van 10-10-2013 bleek dat een van de rechters nauwe banden onder­hield met NBA. Op een totaal van 47 rechters bij CBB, is de kans daarvan kleiner dan 2,2%. De andere 2 rechters bleken zich bij de vorige zitting al ongemotiveerd op het stand­punt gesteld te hebben dat publiek­rechte­lijke ver­enigingen niet onder verenigingsdwang vallen. 

De gecombineerde kans van 2,2% * 2,2% * 2,2% is zo klein, dat alle rechters zijn gewraakt. Deze hebben inmiddels berust. Een nieuwe datum wordt vastgesteld.
OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. 
Voor RA’s en AA’s is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.