Nieuwsbrief: Symposium 25-11-2014 17.00 uur Utrecht: Accountants Toekomstproof?

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 10 november 2014
In deze uitgave:
• Symposium accountants toekomstproof?
• Redt het NBA rapport het beroep?
• Tien puntenplan VEB
• Analyse OvRAN
• Drie voorstellen OvRAN
• Hoe houden kantoren zich staande?
• Aanmelden Symposium 25-11
• OvRAN Algemeen

Zijn accountants wel toekomstproof?


Publiek en politiek morren over accountants en het beroep. Iedereen wil een beter product, desnoods afgedwongen met wettelijke maatregelen. Goedkope boekhouders, online pakketten voor boekhouding en fiscale aangiftes bedreigen het businessmodel van veel accountantskantoren. Hoe handhaaft een individueel kantoor zich in dit geweld? Welke wettelijke maatregelen redden het beroep uit het diskrediet waarin het is geraakt?

Redt het NBA rapport het beroep?


De NBA meent dat het rappport van de werkgroep Toe­komst Accountantsberoep “het publieke belang”, voldoende maatregelen bevat om het vertrouwen te herstellen. Appendix 3 van dit rapport bevat inderdaad een indrukwekkende lijst van te nemen maatregelen met hun impact. De meest aansprekende zijn de beroepseed voor alle accountants, een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) voor kantoren die OOB controles doen. Bestaande Commissies Publiek Belang worden geïntegreerd in die RvC die de Nederlandse Code Corporate Governance (CCG) zal volgen en brede bevoegdheden heeft. Minder bekend zijn de periodieke kantoor­metingen op de mindset en drivers van de partnergroep, andere leidinggevenden en medewerkers. Bij opleidingen, deels in de VGBA, zal de focus op kwaliteit, professioneel-kritische instelling, nauwkeurigheid, degelijk­heid, rechte rug en maatschappelijke betrok­kenheid benadrukt gaan worden.

Tienpuntenplan VEB


De VEB heeft een tienpuntenplan gepre­sen­teerd als startpunt voor verbetering. Sommige elementen van dit plan zijn overge­nomen door de NBA dan wel de wetgever. Andere punten evenwel niet. Die zijn minstens even belang­rijk, zo niet belangrijker. Geert Koster, advo­caat bij de VEB, zal toelichten welke punten niet zijn overgenomen en het belang daarvan.
Huub Wieleman, voorzitter NBA en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Accountancy is bereid gevonden uit te leggen waarom die punten nog niet zijn overgenomen.

Analyse OvRAN


Naar de mening van OvRAN is de oorzaak van de huidige malaise over­spannen verwach­tingen aan beide zijden. Ofwel een ver­wach­tings- of vertrouwenskloof. Om die te dichten moet het hele spelkader omgegooid worden. Het publiek moet duidelijk worden gemaakt dat goedkeurende verklaringen alleen voorspel­lende betekenis toekomt voor de continuïteit van de onderneming als de accountant dat expli­ciet zo stelt. Het ongefun­deerde ver­trouwen van het publiek in de huidige stan­daard sja­bloon verklaringen moet neerwaarts worden bijgesteld. Het commerciële belang van de grotere controlerende kantoren om de huidige publieke illusie over de betekenis van goedkeurende verklaringen te bevorderen moet bestreden worden. Accountants moeten daarentegen commer­cieel worden gestimu­leerd hun ijzeren rug op subtiele wijze recht te houden. Zij mogen zich niet langer achter regelgeving kunnen verschuilen om klanten te plezieren.

Drie voorstellen OvRAN


Het hele spelkader omgooien is niet zo eenvou­dig. OvRAN doet deze drie simpele voorstellen. 
1. Maak een einde aan de vlakke, uniforme, grauwe, standaard en juridisch aandoende accountantsverklaringen. Laat ledengroepen en individuele accountants zich profileren naar het publiek op eigen competenties en prestaties en zich niet langer verschuilen achter het grauw van uniforme en standaard voorgeschreven verklaringen. Zo kan de meerwaarde van accountants tot hun recht komen. Zo kan ook maatwerk worden geleverd over continuïteits­bedreigingen. Het huidige monopolie van de NBA moet daartoe worden doorbroken net als in de medische sector. 
2. Maak een einde aan de wettelijke verplichting tot accountantscontrole. Die versterkt alleen de illusie dat verklaringen een continuïteitsgarantie impliceren. Zolang EU regelgeving dat niet toelaat, verhoog in ieder geval de grenswaarden voor ‘kleine’ ondernemingen tot het maximaal haalbare ingevolge Richtlijn 2013/34/EU. 
3. Wanneer voldoende aandeelhouders daarom verzoeken bij wettelijke controles, stel mana­gement­letters, (samenvattingen van) controle­rapporten etc. beschikbaar (zonder concur­rentie­gevoelige informatie).

Hoe houden kantoren zich staande


Specifiek op de korte termijn gericht zijn er voor accountantskantoren drie discussies voorzien. 
a. Hoe richt ik mijn kantoor idealiter qua online ICT in? Niemand minder dan de directeur van ICT Accountancy, Gerard Bot­te­man­ne, zal met u over dit onderwerp in debat gaan. 
b. Hoe kunnen accoun­tants­kantoren zich onderscheiden? Niemand minder dan de voorzitter van NOVAK, Marco Moling, zal hierover met u het debat aangaan. 
c. Lastige keuzes op weg naar specialisatie! Dit onderwerp zal worden toegelicht door de directeur van Full Finance, Jan Wietsma.

Aanmelden Symposium 25-11


Als u worstelt met de vraag hoe uw kantoor-ICT in te richten, meldt u hier aan. Als u worstelt met de vraag hoe u zich kunt blijven onderscheiden als accountant, meldt u hier aan. Als u meningen heeft over de voorstellen noodzakelijk om het beroep te redden, meldt u hier aan. Wilt u nader kennis maken met OvRAN, dan is hier aanmelden ook een goede gelegenheid.
Locatie en tijd: Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.