Symposium Toekomst Accountancy op 2-12-2015: over regelgeving die goed functioneren bemoeilijkt.

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 27 september 2015
In deze uitgave:
• Toekomst Accountancy
• Regeldruk voor kleine kantoren
• Opmars van online boekhouden
• Neem geen accountants in dienst!
• Verklaringen die het publiek niet wil
• Aanmelden Symposium 2-12-2015
• OvRAN Algemeen

Toekomst Accountancy


Het 4e OvRAN symposium over de toekomst van accountancy vindt dit jaar plaats op woensdag 2 december 2015. De agenda behandelt dit jaar de regeldruk NBA. Welke risico’s lopen accountants waar, hoe stand te houden onder deze complexe, onoverzichtelijke en vaak tegenstrijdige regeldruk? Zoals een bekend auteur over accountancy recentelijk in het Financieele Dagblad schreef: “Regels zijn niet de oplossing maar juist het probleem”. Hoe meer regelgeving, hoe meer accountants en juristen gebruik of misbruik maken van de intrinsieke problemen, de grijze gebieden en interpretatiemogelijkheden!

Regeldruk voor kleine kantoren


Het is algemeen bekend dat grotere kantoren zich via de netwerkdefinitie in de WTA zich makkelijk via afzonderlijke juridische entiteiten zonder gekwalificeerde accountants in loon­dienst, aan alle accountancy regelgeving kun­nen onttrekken. Te denken valt aan corporate finance, juridisch/fiscaal advies, belasting­aan­gif­te, human resource, outsourcing, opstel­len van eenvoudige jaarrekeningen, ICT-advies, online boekhouden etc. Dezelfde activiteiten bij een klein kantoor daarentegen vallen al snel onder assurance of aan assurance ver­wante diensten. Daarmee zijn de 4 verordeningen NVAK-ass(RA)NVAK-ass(AA)NVAK-aav(RA)NVAK-aav(AA) van toepassing naast ViONVKSen natuurlijk Richtlijn 4410 .
Ga maar aanstaan. Als kleiner kantoor zit je klem tussen van regelgeving vrijgestelde grote kantoren en administratiekantoren. Het gevolg laat zich raden want niet voor niets schreven de 4 organisaties die kantoren ondersteunen op dit vlak (Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK) in hun brief eind vorg jaar dat “Buiten de ongelijkheid die ontstaat door de verschillende wijzen van toet­sen en kantoren die zich wel of niet laten onder­steunen, spreken wij steeds meer accountants die niet meer weten waar ze aan toe zijn en zelfs sterk overwegen zich als accountant uit te schrijven.
Als inleiders voor dit boeiende debat zijn vertegen­woordigers van die 4 organisaties en de NBA uitgenodigd. Marco Moling,voorzitter NOvAK behandelt de regelgevingsproblematiek. Gert van den Brink spreekt over toetsingen namens de 4 organisaties.

Opmars van online boekhouden


Kleine kantoren zitten ook in het verdomhoekje door de opmars van goedkope online boekhouders. Tegen tarieven onder 10 Euro per maand met bankkoppeling, balans, VenW etc. kan een fatsoenlijk kantoor niet opwerken. De grotere kantoren lossen hun regelgevings­probleem op met “budget”labels langs het beproef­de concept van een semi-zelfstandige eenheid. Kleinere kantoren is dat niet gegeven.
Technisch is het allemaal geen probleem meer. Alle bestaande accountantssoftware pakketten bieden alle functies aan. Bij kleine kantoren ontstaat wel een groot marketing-, kosten-, opvoed- en regelgevings­probleem.
Als je offensief alle bestaande klanten actief on line boekhouden gaat aanbieden, scheelt dat onmiddellijk in omzet terwijl het bestaande personeel dat de invoer verzorgde, leegloopt. Veel klanten denken dat ze kunnen boekhouden maar bij nacontrole blijkt vaak het tegendeel. De jaarrekening moet voldoen aan alle regel­gevingseisen. Kortom problemen!
Twee benaderingen voor deze problemen zijn mogelijk: defensief en offensief. Twee sprekers uit de practijk zullen vanuit hun eigen perspectief die verschillende benade­ringen verdedigen.

Neem geen accountants in dienst!


Ook accountants in business (AIB) worden geraakt door regelgeving. De meeste AIB’ers beseffen niet dat heel veel bedrijven problemen kunnen krijgen als zij ook een of meer accoun­tants in dienst hebben. Dit betreft makelaars in onroerend goed c.q. bedrijven c.q. perso­neel c.q. financiële producten c.q. andere vormen van bemiddeling. Datzelfde geldt ook voor bedrijven die producten verkopen waarbij vak­be­kwaamheden van accountants nuttige diens­ten bewijzen bij verkoop van die producten.
Evenals bij “echte” accountantskantoren is het ge­volg dat talrijke regelgeving van toepassing wordt. Die schrijft nu eenmaal voor dat die be­drijven aan een reeks van kostbare en onuit­voer­bare eisen voor typische accountants­kan­toren moe­ten voldoen. Het bestuur van de leden­groep AIB is bij open brief uitgenodigd om van gedach­ten te wisselen hoe dit probleem op te lossen. Joost Groeneveld zal toelichten hoe in het oerwoud van regelgeving de kleinste beest­jes het grootste gevaar kunnen opleveren.

Verklaringen die het publiek niet wil


Vol enthousiasme publiceerde de NBA op 9 september haar onderzoek naar de uitgebreide controleverklaring die in Nederland al vanaf 2014 verplicht is. De conclusie luidt: “Nederland loopt met de uitgebreide controleverklaring vooruit op nieuwe IAASB Standaarden die voor het eerst over boekjaar 2016 van toepassing worden. Meer inzicht in de controleverklaring draagt bij aan het vertrouwen van gebruikers in het werk van de accountant.” De oorzaak waarom het publiek het vertrouwen heeft verloren is echter het feit dat na goedkeurende controleverklaringen meerdere bedrijven failliet gingen. De uitgebreide controleverklaring met nog meer tekst over wat de accountant allemaal wel of niet deed verandert niets aan dat kernprobleem. Sterker nog het verergert het kernprobleem. Het publiek wil namelijk maar een ding. Na een goedkeurende verklaring geen faillissement meer! De huidige voorschriften verhinderen dat juist.
De expliciete continuïteitsverklaring die het publiek wil, kan maar op twee manieren worden bereikt. Via rating techniek of Fin­ger­spitzen­gefühl van de accountant over de belangrijkste continuïteitsbedreiging: gebrek aan liquiditeit. Willem Okkerse van European Rating house licht de technische mogelijkheden toe. Hoe en waarom regelgeving verhindert dat Finger­spitzengefühl of rating wordt toegepast, ver­klaart de voorzitter van OvRAN, Corneel Spil.

Aanmelden Symposium 2-12-2015


Deze prangende vragen over de NBA regel­ge­ving beroeren alle leden NBA. Tips en ant­woor­den krijgt u door zich hier online aan te melden. Wilt u nader kennis maken met OvRAN, dan is hier aanmelden ook een goede gelegenheid.
Het symposium vindt plaats op woensdag 2 december 2015 vanaf 17 uur. 
Locatie en tijd:
Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.