Persbericht: Strafrechtelijke cassatie + civiele dagvaarding onrechtmatige overheidsdaad

Geachte heer/mevrouw …..,Persbericht 6-4-2016

Strafrechtelijke cassatie + civiele dagvaarding onrechtmatige overheidsdaad

Zoals bekend heeft het EHRM in Straatsburg in haar wijsheid besloten dat het CBB (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) via het bestuursrecht geen effectieve remedie biedt wanneer nationale wetgeving zoals de Wet op het Accountantsberoep (WAB) in strijd is met grondrechten en dus wetswijziging wordt beoogd.
Vandaar dat fondsen zijn verzameld voor een civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad en een strafrechtelijk cassatieberoep. Liefst 6 concrete voorbeelden tonen aan dat de WAB regelgeving voor accountants via de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA) niet zozeer het algemeen belang dient als wel het belang van grotere kantoren. Daarnaast wordt met de Herfindahl-index bewezen dat de regelgeving de mededinging op de Nederlandse accountancy markt verhindert, beperkt of vervalst.
De EHRM grondrechten “verenigingsdwang” en “eigendomsrecht” hebben nu geleid tot een vordering om in art. 2 lid 3 van de WAB niet alleen buitenlandse accountants vrij te stel­len van het lidmaatschap NBA maar voor ieder­een die dat wil en kwalificeert. Het gevolg is dat alle IFAC regels van toepassing blijven op hen die wel ingeschreven zijn in het NBA-register maar geen NBA lid willen worden.

Met vriendelijke groeten, Bestuur OvRAN 
Voor nadere inlichtingen: mob: 0683823056