Nieuwsbrief 6: Uitbreiding van het service-pakket aan de leden

OvRAN Nieuwsbrief 6 over uitbreiding van het service pakket aan leden in de vorm van 1. gratis toegang tot meer dan 2.000 controleprogramma’s en 2. een webbased IB-aangiftepakket met 45 Euro korting .

Geachte Collega,
Gratis toegang tot Auditnet 
Sinds jaar en dag bestaat de site Auditnet.org dat zich toelegt op het verzamelen van controleprogramma’s en checklists in de breedste zin van het woord. Inmiddels uitgegroeid tot meer dan 2000 sjablonen voor controle op tal van gebieden waaronder Sarbanes Oxley, risicomananagement, bankcontrole, SAP, Oracle etc. Er zijn 2 niveaus’s, basic en premium met verschillende tarieven (12$ resp. $125 per jaar, gratis voor OvRAN-leden). De gedachte achter de site is waarom het wiel opnieuw uitvinden als iemand anders dat al heeft gedaan. Bestaande controles vergelijken met andere geeft bijna altijd nieuw inzicht. Terug naar inhoudsoverzicht.
Webbased IB-aangiftehulp 
Sinds duidelijk is geworden dat adviseurs aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een onjuiste fiscale aangifte, is het van belang zoveel mogelijk onderliggende documentatie en aantekeningen efficient te bewaren. De bestaande aangiftepakketten voorzien daar nog niet of nauwelijks in. Ook de mogelijkheid gegevens van vorig jaar te kopieren is vaak beperkt. Dit speelt met name indien de IB-aangifte deels of geheel onderdelen bevat naast de gecontroleerde onderneming. Die onderdelen moeten bijna altijd aangeleverd worden door de belastingplichtige zelf. Zo kwam de gedachte op om niet meer zelf in de bekende “schoenendoos” te gaan zitten spitten maar dat online aan de belastingplichtige over te laten. Via een web based aangifteprogramma dat lijkt op het aangifteprogramma van de belastingdienst zelf en relatief eenvoudig is. Het programma wordt geïnstalleerd op de website van de accountant. Zo kunnen medewerkers of klanten met de juiste inlogcodes inloggen en de gegevens controleren en/of invullen c.q. uploaden. Voor kantoren die geen webserver hebben kan voor EUR 33,00 (ex BTW) per jaar een webserver worden gehuurd. De applicatie kan worden geïnstalleerd voor een eenmalig vast tarief van € 25 (ex BTW). De normale prijs van het pakket is 145 Euro ex BTW per jaar. OvRAN-leden krijgen een korting van 45 Euro ex BTW.
 Terug naar inhoudsoverzicht.De pagina VAKTECHNIEK geeft nog veel meer hulpmiddelen, deels gratis, deels met korting. Wilt u daar van profiteren kunnen (ex) leden van Nivra en NOvAA zich hier online inschrijven als OvRAN-lid

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!
 Terug naar inhoudsoverzicht. Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.