Nieuwsbrief 7: Vonnis in bodem inzake merkrechten OvRAN

OvRAN Nieuwsbrief 7 over het vonnis in bodem over merkenrecht: 1. Vorderingen Nivra/NOvAA goeddeels afgewezen, 2. Proceskosten gecompenseerd 3. Dwangsommen niet gerestitueerd. Pas na verzending van deze nieuwsbrief is het vonnis gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

Geachte Collega,
Vorderingen Nivra/NOvAA goeddeels afgewezen! 
De rechtbank Amsterdam heeft op 3 maart alle vorderingen van Nivra en NOvAA afgewezen voorzover die verder gingen dan de 3 merken die eerder door de voorzieningenrechter werden verboden. De naam OvRAN is dus behouden alsmede de titels RMC, RCA, RMA, IAA. Met name de vordering dat OvRAN de merken Nivra, NOvAA, RA, AA etc. nergens meer zou mogen vermelden, is ook afgewezen. Dat zou immers een zeer vergaande beperking op de vrijheid van meningsuiting hebben betekend. Terug naar inhoudsoverzicht.
Proceskosten gecompenseerd! 
Bij procedures inzake intellectele eigendom kunnen de proceskosten behoorlijk oplopen omdat ook de volledige advocaatkosten kunnen worden toegewezen. Omdat Nivra en NOvAA liefst twee advocaten van een van de duurste kantoren inschakelden, kon dat behoorlijk in de papieren lopen. Gelukkig heeft de rechter de proceskosten gecompenseerd zodat OvRAN alleen haar eigen advocaat hoeft te betalen.
 Terug naar inhoudsoverzicht.
Dwangsommen helaas niet gerestitueerd! 
De ruim 43.000 Euro dwangsommen die Nivra en NOvAA hebben geïncasseerd door in onze ogen misbruik te maken van executierecht, heeft de rechter helaas afgewezen met de opmerking dat OvRAN wel een hoop heeft gedaan maar niet genoeg. Terug naar inhoudsoverzicht.
Het is onbekend of Nivra/NOvAA in hoger beroep gaan. Wat betreft OvRAN c.q. SWA ligt het meer voor de hand het resultaat af te wachten van de diverse procedures bestuursrecht inzake verboden verenigingsdwang en discriminatie. Wanneer daarover duidelijk ontstaat, ligt vernietiging t.z.t. van dit vonnis meer voor de hand. 

Nu hiermee een beslissende juridische slag is gewonnen in de oorlog die Nivra en NOvAA voeren om concurrentie op accountantsgebied te verhinderen, nodigen wij u graag uit te profiteren van alle voordelen van ons lidmaatschap. (Ex) leden van Nivra en NOvAA kunnen zich hier online inschrijven als OvRAN-lid. Via LinkedIn kunt u als (ex)-lid van Nivra en NOvAA ook al bijdragen aan de discussie. Daar zal ook de link naar de details van dit vonnis op www.rechtspraak.nl worden gepubliceerd als die beschikbaar is. U moet zich daarvoor wel eerst aanmelden bij LinkedIn. Terug naar inhoudsoverzicht. 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank! Terug naar inhoudsoverzicht. 
Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.