Nieuwsbrief 8: Naam en alle titels van OvRAN staan nu onaantastbaar juridisch vast

OvRAN Nieuwsbrief 8: 1. De naam en alle titels van OvRAN staan onaantastbaar vast, 2. Jaarcijfers klaar, groeiend ledenaantal en contributie ondanks alle intimidatie. 3. Op 24 juni 2010 zal de Jager zijn fusiestandpunt toelichten.

Geachte Collega,
De naam en alle titels van OvRAN staan onaantastbaar vast! 
Op 3 juni 2010 verliep de appeltermijn van het vonnis in bodem van de rechtbank Amsterdam. De naam OvRAN alsmede de gedeponeerde titels RMC, RCA, RMA, IAA staan nu dus in rechte onaantastbaar vast. Deze aanvalspoging van Nivra en NOvAA om via merkrechten OvRAN monddood en failliet te krijgen is definitief afgeslagen. We hebben nog overwogen in appel te gaan over dwangsommen ad. € 57.660,51. Appel betekent nu eenmaal energie, kosten en betekent procesrisico’s. Daarom is besloten niet in appel te gaan. Daarnaast speelt het volgende. Begin maart 2010 was al besloten de namen Nivra en NOVAA in te ruilen voor de nieuwe fusienaam NBA. Via een uiteindelijk verbod tot verenigingsdwang bij accountants zal ieder lid van OvRAN die dat wil de titel RA of AA en accountant kunnen voeren. Deze feiten openen de weg voor een novum. Via de diverse lopende bestuursrechtelijke procedures wordt ook schadevergoeding gevorderd. Deze zal niet alleen de dwangsommen, proces- en advocaatkosten omvatten maar ook de declarabele uren die tal van (bestuurs)leden hebben gederfd.Terug naar inhoudsoverzicht.
Jaarcijfers klaar, zie groeiend ledenaantal en contributie ondanks alle intimidatie! 
Uit de concept-jaarcijfers 2009 van OvRAN blijkt het volgende. Via een groeiend ledental stijgt ook de contributie. Veel leden van NIVRA en NOvAA sympathiseren met onze doelstellingen. Hoe vreemd het ook klinkt willen zij hun naam thans nog niet aan onze vereniging verbinden uit vrees te worden getroffen door ongewenste acties van Nivra en NOvAA. Angst regeert totdat er een duidelijke doorbraak komt op politiek of juridisch vlak. Het zou ons niet verbazen als deze doorbraak nog dit jaar komt. Indien dat dit jaar niet lukt moeten we naar Straatsburg en dat neemt weer veel tijd.
 Terug naar inhoudsoverzicht.
Op 24 juni 2010 zal de Jager zijn fusiestandpunt toelichten bij de vaste Kamercommissie Financiën! 
Op ons gemotiveerde schrijven aan de Jager dat hij moet oppassen voor gezichtverlies, kwam een ambtelijke non-respons. Zie Politieke ontwikkelingen. Daarom verwachten we dat Minfin het regelgevingsmonopolie voor accountants opnieuw exclusief wil toevertrouwen aan enkele accountancy-multinationals. Een federatief model komt niet aan de orde. Lastige vragen van de Kamercommissie zoals “gedwongen winkelnering” via publiekrechtelijke organisaties en wat de fusie betekent voor de positie van concurrerende partijen en – in dit verband – op de wettelijke titelbescherming, heeft Minfin altijd ontweken. Ook op vragen over het democratisch gehalte van de NBA, vrijheid van vereniging etc., zal de Jager vermoedelijk proberen af te stoppen met dooddoeners. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van de 2e Kamer en daarna de uitslag van de lopende procedures. Rechtbank Rotterdam op 28 juni 2010 en CBB vermoedelijk in de 2e of 3e week september 2010.Terug naar inhoudsoverzicht.
Nu naam en titels van OvRAN onaantastbaar vast staan, wordt het toch tijd dat u zich afvraagt of behoud van de RA of AA titel wel opweegt tegen de nadelen: 
kostbare en niet noodzakelijke PE-verplichtingen, een onzinnige beroepscode die steeds verder met steeds meer teksten wordt dichtgespijkerd en het werken voor derden in vanuit categorie C VGC bijkans onmogelijk maakt. Er zijn nog veel meer goede redenenen behalve de contributie van OvRAN. (Ex) leden van Nivra en NOvAA kunnen zich hier online inschrijven als OvRAN-lid. Terug naar inhoudsoverzicht. 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank! Terug naar inhoudsoverzicht. 
Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.