Persbericht: OvRAN waarschuwt Minister de Jager voor gezichtsverlies bij behandeling fusievoorstel Nivra/NOvAA

PERSBERICHT 19-04-2010:  OvRAN waarschuwt Minister van Financiën de Jager voor gezichtsverlies

De Tweede Kamer heeft recentelijk zeer kritische vragen gesteld over “gedwongen winkelnering” via publiekrechtelijke organisaties, concurrentievervalsing en wettelijke titelbescherming n.a.v. de behandeling van de wetgeving voor accountants i.v.m. de fusie Nivra/NOvAA.  Uit het antwoord van  de Minister op 14 april 2010 blijkt dat de Minister het wettelijke monopolie over accountants wil blijven toevertrouwen aan enkele accountancy-multinationals. Daartoe blijft de Minister van mening dat bij een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) alles geoorloofd is. Het onderwerp verenigingsdwang, hogere regelgeving en de relevante jurisprudentie wordt in zijn antwoord daarom zorgvuldig vermeden.

Juist over deze onderwerpen heeft de Europese Commissie recentelijk besloten een onderzoek in te stellen. Binnenkort vinden ook de eerste rechtbankzittingen over dit onderwerp plaats.

In bijgaande brief aan de Minister waarschuwt OvRAN voor ernstig gezichtsverlies indien tijdens of snel na de parlementaire behandeling al blijkt dat rechtbanken of de Europese Commissie constateren dat zijn voorstellen strijdig zijn met Europese regelgeving. Alle details over de laatste stand van zaken kunt u lezen ophttp://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.

Bestuur OvRAN
www.ovran.nl
Nadere inlichtingen bij
tel:   0411-641699
mail: bestuur@ovran.nl