Persbericht Introductie IM-Kamer

PERSBERICHT 29-06-2009:
OvRAN komt met nieuwe IM-Kamer voor Interim-Managers De Orde van Register-Adviseurs Nederland stelt met een nieuwe IM-Kamer de inschrijving in het register open voor consultants en (interim-)bestuurders met een accountancy opleiding.
De IM-Kamer richt zich met name op (ex-)RA en (-ex-)AA leden die in andere functies werkzaam zijn dan die van openbaar accountant of wettelijk controleur.  Met als doel een betere regelgeving  voor deze beroepsgroep te bereiken. Te denken valt aan bestuurders, commissarissen en (interim-)managers, maar ook aan adviseurs op uiteenlopende terreinen zoals fiscale adviseurs, ICT-, organisatie- en personeeladviseurs.
Aan hen worden voorwaarden gesteld zoals de accountancy-opleiding alsmede een aantoonbare 10-jarige werkervaring.  Verder zullen voor hen specifieke eisen gelden in de vorm van permanente educatie, toetsing en tuchtrecht.
Het publiek gedeelte van de website https://www.ovran.nl/im_home geeft aan belangstellende derden de mogelijkheid om zich te informeren over de specifieke deskundigheden en ervaring van de leden van de IM-Kamer.
Bestuur OvRAN
www.ovran.nl
Nadere inlichtingen bij de voorzitter van de IM-Kamer, Martin Donners
tel: 045-5244430
mail: im-kamer@ovran.nl