Persbericht: OvRAN lanceert federatief fusie- en organisatiemodel Nivra/NOvAA/OvRAN

PERSBERICHT 30-11-2009: OvRAN lanceert federatief fusie- en organisatiemodel Nivra/NOvAA/OvRAN

OvRAN heeft het parlement een federatief fusie- en organisatiemodel Nivra, NOvAA en OvRAN aangeboden als antwoord op de fusievoorstellen van Nivra en NOvAA. Dit model is geënt op bestaande regelgeving (Wet BIG) in de medische sector: Privaatrechtelijke accountantsverenigingen die wettelijk verplicht worden naast hun ledenregister maar zonder verenigingsdwang een beroepsregister bij te houden. Die inschrijving in dat beroepsregister staat open voor hen die minimaal aan alle wettelijke kwalificatie-eisen voldoen naast de extra eigen eisen die de vereniging aan het beroepsregister kan stellen. Daarnaast wordt voorgesteld de gordiaanse knop RA- en AA- titel opleidings- of beroepstitel, door te hakken richting opleidingstitel.

Dit fusie- en organisatiemodel komt tegemoet aan belangrijke bezwaren tegen het fusiemodel van Nivra/NOvAA:a. de strijdigheid met Europees recht wordt opgeheven, b. oude toezeggingen van Nivra-besturen tot zelfstandige Kamers kunnen worden gerealiseerd, c. sluit aan bij de gevoelens van talloze leden die de RA- of AA-titel beschouwen als opleidingstitel, d. leden die zich willen onderscheiden als professioneel accountant in een bepaalde tak van accountancy, kunnen zich blijven onderscheiden door inschrijving in het beroepsregister van hun keuze, e. gebleken afhankelijkheid tussen besturen en bepaalde ledengroepen wordt voorkomen door een vrije keus tussen bestaande beroepsregisters met als uiterste mogelijkheid een nieuw gespecialiseerd beroepsregister.

OvRAN is in discussie met het Ministerie van Financiën om al op korte termijn, vooruitlopend op de fusieregelgeving,  de bestaande regelgeving aan te passen aan Europese richtlijnen.  Zie details op  http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.

Bestuur OvRANwww.ovran.nl