Persbericht: Finale klacht Straatsburg kon eindelijk, na 8 jaar procederen, ingediend worden

PERSBERICHT 08-03-2015:Verenigingsdwang bij Accountants.Eindelijk kon de finale klacht bij EHRM/Straatsburg worden ingediend na 8 jaar procederen.

Zoals bekend uit dit eerdere persbericht verzet de alternatieve accountantsvereniging OvRAN zich tegen het wettelijke monopolie voor accountants bij de NBA. Je mag je zelfs geen accountant in Nederland noemen als je accountant bent maar geen lid van de NBA. De regelgeving van NBA is veel te complex, onderling tegenstrijdig en kostbaar voor de vele vormen van beroepsuitoefening door accountants. Grote kantoren hebben zich zelfs weten vrij te stellen van die regelgeving voor hun nevenactiviteiten als belangrijkste inkomstenbron. Gewone kleine accountantskantoren is dat niet gegeven. De meerderheid van de leden werkt helemaal niet voor accountantskantoren maar voor gewone werkgevers. Omdat ze hun academische titel RA/AA verliezen als ze het lidmaatschap NBA zouden opzeggen, slikken ze dit ongenoegen.  Sinds 2006 verzet een groep van accountants zich tegen dit systeem en eist een einde aan deze bestaande verenigingsdwang.  Om dit verzet democratisch te breken, zette NBA eerst de macht van grote kantoren in die hun werknemers naar vergaderingen stuurden om te stemmen.  Vervolgens liet de civiele rechtelijke macht verstek gaan op formele gronden ondanks opmerkingen dat democratische procedures te kort schoten.   Ook de bestuurlijke rechtelijke macht, in casu CBB,  liet verstek gaan door het heel ruime verbod op verenigingsdwang te beperken tot privaatrechtelijke organisaties en daardoor feitelijk af te schaffen.  Immers, bij voldoende politieke wil is een publiekrechtelijke organisatie snel opgetuigd.  Ook de politiek liet verstek gaan door te focussen op tekortkomingen bij grote kantoren in plaats van op de corporate governance NBA.   Zie details op www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.Eindelijk,  na de start van de bestuurlijke procedures in 2008,  kon nu, na de finale uitspraken van CBB,  deze finale klacht worden ingediend bij EHRM in Straatsburg. Het is bekend dat Straatsburg haar beleid heeft gewijzigd door gebrek aan mankracht en bijna 98% van alle klachten vrijwel onmiddellijk afwijst. Gezien de ouderdom van deze klacht die voor het eerst in  2011 werd ingediend, bestaat goede hoop dat deze klacht wel inhoudelijk wordt behandeld.Bestuur OvRAN www.ovran.nl