Verslag online Ledenvergadering 2009

Het stembureau was geopend van maandag 17 tot donderdag 27 augustus 2009 24.00 uur.Details van de 5 agendapunten staan in de onderstreepte links.  De stemmingen zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Stemt U voor, tegen of blanco over de notulen voorgaande vergadering met de machtiging aan het bestuur tot naamswijziging ingeval het vonnis van de voorzieningenrechter dwingt tot naamswijziging.Uitgebrachte stemmen: 30.07%; Voor 97,67%, Tegen 0,00%; Blanco: 2,33%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van benoeming van de beide leden van de kascommissie te weten mevr. Y. Strijkers en de heer R. van Stee voor dit jaar en het volgende jaar 2010Uitgebrachte stemmen: 24.48%; Voor 94,29%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,71%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: 23.78%; Voor 91,18%, Tegen 2,94%; Blanco: 5,88%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van het nog niet door de ledenvergadering goedgekeurde voorlopige standpunt financiele rapportage van financiele instrumenten.Uitgebrachte stemmen: 23.78%; Voor 70,59%, Tegen 0,00%; Blanco: 29,41%In de komende ledenvergadering zal dit verslag ter goedkeuring worden voorgelegd.Uitgebrachte stemmen: aantal stemmen als % van aantal leden;      de %’s “Voor”, “Tegen” en “Blanco” zijn samen altijd 100%