Verslag ledenvergaderingen OvRAN 2011

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 16 augustus 24.00 uur tot zaterdag 17 september 2011 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van financiĆ«le rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 95,35%, Tegen 0,00%; Blanco: 4,65% 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1 en 2: Goedkeuring financieel besluit.Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De MA-Kamer heeft fysiek vergaderd op donderdag 16 september 2011. Zie de concept-notulen.

In de komende ledenvergaderingen zullen deze verslagen ter goedkeuring worden voorgelegd.De %’s “Voor”, “Tegen” en “Blanco” zijn samen altijd 100%.