Verslag Ledenvergaderingen 2014

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 3 juli 00.00 uur tot vrijdag 11 juli 2014 24.00 uur.De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 0,00%; Blanco: 7,69%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 96,15%%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,8%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 3 leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 3,85%; Blanco: 3,85% 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 00,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 85,71%, Tegen 0,00%; Blanco: 14,29%