Verslag Symposium Verklaring van de Toekomst op 3-12-2013 Toekomst Accountancy

Geachte Collega ……,Nieuwsbrief 21 oktober 2014
In deze uitgave:
• Symposium accountants toekomstproof?
• Het ideale online accountantskantoor
• Specialisatie heeft de toekomst
• Hervormingsvoorstellen accountantsberoep
• Verwachtingskloof dichten
• Aanmelden Symposium
• OvRAN Algemeen

Zijn accountants toekomstproof?


Met deze actuele vraag houdt het derde OvRAN-symposium zich bezig. Online ont­wik­ke­lingen, toenemende maatschappelijke com­ple­xi­teit naast publiek en politiek die relevantere verklaringen eisen, waren aanlei­ding dit jaar de volgende thema’s uit te diepen:
• “het ideale online accountantskantoor”,
• “specialisatie heeft de toekomst”,
• “hervorming accountantsberoep”.

Het ideale online kantoor
Met een sneltreinvaart rolt de ICT wereld heen over het accountantsberoep. Steeds meer on­line toepassingen, RGS/SBR/XBRL, cloud, scan­nen, inlezen, archiveren etc. etc. Te veel om op te noemen. Bijna onmogelijk alle ont­wik­kelingen bij te houden voor kleinere kan­toren. Laat staan richting bepalen om een bestaan­de ICT-omgeving toekomst­bestendiger te maken.
Vandaar deze uiteenzetting en debat met de directeur van ICT Accountancy, Gerard Bot­te­man­ne, over dit onderwerp. Als uw kantoor worstelt met de vraag hoe uw ICT toekomst­bestendiger te maken, meldt u hier aan.

Specialisatie heeft de toekomst


De omzet voor administratieve dienstverlening staat bij ieder accountantskantoor onder druk. Tal van boekhoudpakketten en de fiscus verleiden klanten om het allemaal zelf te doen. Mede daarom is de kreet “specialisatie heeft de toekomst” geen onbekende in ac­coun­tan­cy­land. De weg daarheen en de lastige keuzes daarbij, worden vaak minder belicht. Voor een korte inleiding daarover zijn geen betere keuzes denkbaar dan de beide voorzitters van de grootste advieskantoren voor (kleinere) accountantskantoren in Nederland.
De voorzitter van NOVAK,Marco Moling, zal het debat aangaan met suggesties hoe accoun­tants­kantoren zich kunnen onderscheiden.
De directeur van Full Finance, Jan Wietsma, licht de lastige keuzes toe op weg naar specialisatie.

Hervormingsvoorstellen accountantsberoep


De NBA heeft haar beste beentje voorgezet om gehoor te geven aan de uitnodiging van de politiek om zelf met voorstellen te komen om de gesignaleerde problemen bij de wettelijke controle op te heffen. De hamvraag is echter of het rappport van de werkgroep Toe­komst Accountantsberoep “het publieke belang”, wel bijdraagt aan dat publieke belang.
Er is immers een bijna onoverbrugbare verwachtingskloof ontstaan tussen het publiek en de rol van accountants bij de wettelijke controle van grotere ondernemingen.

Hoe de verwachtingskloof te dichten?


Oorzaak van die verwachtingskloof zijn over­spannen verwachtingen aan beide zijden. Het pu­bliek rekende er op dat de zeer uitvoerige, com­plexe (maar polyinterpretabele) regelge­ving, omvangrijke risi­co­analyses samen met positieve uitlatingen over de continuïteit van de onderneming en steeds dikkere jaarrapporten, een continuïteits­garantie impliceerden. Het beroep heeft aan die illusie, ook via wet- en regelgeving, op allerlei wijzen bijgedragen zon­der te vervallen in de valstrik van juridisch afdwingbare garanties. Toen recent bleek dat accountantsverklaringen geen enkele continuï­teits­garantie boden, is het publieke vertrouwen verloren geraakt.
Om die verwachtingskloof te dichten is meer nodig dan fraaie woorden, weer een hapje nieuwe regelgeving en meer toezicht. Uit het 2012 debat bleek dat het gaat om meer waarden en normen met minder regelgeving, meer persoonlijke vrijheid en verantwoorde­lijkheid, minder toezicht, minder wettelijke verklaringen, meer diversifiëren bij opleidingen. Het 2013debat over het verklaringenstelsel gaf aanwijzingen voor de accountantsverklaring van de toekomst. Communiceer met het publiek en niet alleen met de ondernemer. Dus minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk via altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/­waar­schu­wingen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit.
Het debat over dit onderwerp zal worden ingeleid door diverse sprekers. Als u meningen heeft die het beroep uit de huidige impasse kunnen halen, meldt u hier aan.

Aanmelden Symposium 25-11


Als u worstelt met de vraag hoe uw kantoor-ICT in te richten, meldt u hier aan. Als u worstelt met de vraag hoe u zich kunt blijven onderscheiden als accountant, meldt u hier aan. Als u meningen heeft over de voorstellen noodzakelijk om het beroep te redden, meldt u hier aan. Wilt u nader kennis maken met OvRAN, dan is hier aanmelden ook een goede gelegenheid.
Locatie en tijd: Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.